Poem logo
Poem logo

châu sầu cau trầu đâu./. ngâu rầu nâu mầu dâu (fb)

Tác giả: Hoàng Nghi
*** CHÂU SẦU CAU TRẦU ĐÂU
*** NGÂU RẦU NÂU MẦU DÂU ``
( dĩ đề vi vận,thuận nghịch độc,16 láy..)

` thơ: Hoàng Nghi...Vương Nghi (fb)

Dâu bể kiếp ngàn rã rụng CHÂU
Ngẫu duyên mờ mịt chín tâm SẦU
Mầu loang ái hững hờ quên bậu
Dấu nhạt ân mòn mỏi rũ CAU
Nâu sắc thẫn thờ hương khoả giậu
Nẫu sương rời rạc nắng khô TRẦU
Rầu tim thẫm miệt mài yêu thấu
Ngâu đổ mộng lầm lỡ ước ĐÂU.

Đâu ước lỡ lầm mộng đổ NGÂU
Thấu yêu mài miệt thẫm tim RẦU
Trầu khô nắng rạc rời sương nẫu
Giậu khoả hương thờ thẫn sắc NÂU
Cau rũ mỏi mòn ân nhạt dấu
Bậu quên hờ hững ái loang MẦU
Sầu tâm chín mịt mờ duyên ngẫu
Châu rụng rã ngàn kiếp bể DÂU.

Mai Hoàng Nghi... Vương Nghi fb

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm