Poem logo
Poem logo

đáng tiếc

Ô kê là chú gà đen
Vĩ đại: đuôi lớn, vĩ nhân: đuôi người..(!).
Cu li quá khích a dua
Người Mèo tiệt chủng cho vừa bụng ai?
Zero người cổ nước Tàu
Không dùng, không biết! đành xài của Tây
Tư duy củ chuối bao đời
Đem đi gánh nước, thế thời thế thôi
NGUYỄN DU một ĐẠI THI HÀO
(Nói nhà thơ lớn – không vào lỗ tai!)
Đồng tâm, không nói Cùng tim
Meetting* không nói hội làng họp thôn
Hạng người không biết tổ tiên
(HÙNG VƯƠNG cháu Cụ ĐẾ MINH*, ai tường?)
ĐẾ MINH có ngũ dòng con
Rành rành ra đó, hỏi còn ứ ư
LẠC LONG QUÂN con nhà ai?
Để sinh Văn Lẳm nhiều đời làm Vua?**
Cớ sao chỉ nhận HÙNG VƯƠNG
Mà cha, ông của Hùng Vương không thờ?

Thờ con cháu, bỏ cha ông
Phải chăng chữ HIẾU không bằng chữ Hươu

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
>Chú:
* Đế Minh sinh con trưởng là Kinh Dương Vương, (con trai KDV là Lạc Long Quân). Dòng con thứ tư là Đế Lai có con gái là Âu cơ, LLQ và Âu Cơ lấy nhau sinh Hùng Vương tại vùng núi Nghĩa lĩnh ngày nay
** Hùng Văn Lẳm tức HÙNG VƯƠNG

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm