Poem logo
Poem logo

bầu đúng cử xứng

BẦU ĐÚNG CỬ XỨNG.
(Liên hoàn, bát vỉ dồng âm)
Bài 1
Gần đến ngày bầu cử thật ư !
Chọn sao tránh được hội đồng ừ.
Nghị trường phát biểu đừng a, ứ.
Hội họp lắng nghe chớ lắt lư.
Chẳng thích quyên uy hay chức bự
Không ham bổng lộc lợi riêng tư.
Chung tay góp sức trừ ma dử
Lãng phí tham ô quyết diệt trừ.

Bài 2.
Lãng phí tham ô quyết diệt trừ.
Người nghèo cuộc sống sớm an cư.
Việc sai dã rõ không nên thử
Chuyện trái cũng cần biết thật hư.
Của nước đừng quơ cào đủ thứ.
Tiền dân chớ lấy nhập riêng tư.
Dựa vào pháp luật làm căn cứ,
Hại đến Quốc Gia phải loại trừ.

Bài 3

Hại đến Quốc Gia phải loại trừ.
Muôn người cuộc sống mãi an cư.
Giang sang bờ cỏi luôn gìn giữ.
Biển bạc rừng vàng chớ hoại hư.
Gặp gỡ cử tri cần ý tứ.
Giao lưu quần chúng nhớ vô tư.
Lợi dân, ích nước không do dự.
Chuyện phải làm ngay chớ chối từ.
VH
1-
BẦU AI?

Lòng gian của hám hãy thanh trừ
Chọn đúng người hiền mới ổn cư
Chuẩn luật phê bình tham nhũng xấu
Nghiêm lời gạt bỏ lạm quyền hư
Làng quê rộn rã theo tình nước
Xóm xã tưng bừng hoãn việc tư
Phấn khởi tìm ra quan phẩm tốt
Bầu lên lãnh đạo thật nhân từ
LƯƠNG TÚ.

2-
Y ĐỀ ..
******
Bài 1...
******
Đến ngày bầu cử thật rồi ư
Ngẫm chọn sao đây để được ừ
Lãnh đạo họp hành không ấm ứ
Dân đen nghe ngóng chẳng lao lư
Bầu lên cái chức nhiều quyền bự
Đắc cử vào làm ít nghĩ tư
Chớ có tung hoành dùng thế dữ
Hung hăng phách lối sẽ tiu trừ...

Bài 2..
Hung hăng phách lối sẽ tiu trừ
Quy hoạch đàng hoàng ổn định cư
Chẳng đước làm sai gọi để thử
Không nên quyết trái kêu cho hư
Đừng tham tính lấy còn nhiều thứ
Chớ thích toan cầm dẫu một tư
Đẹp mấy không sai gì bất cứ
Luôn nhìn tránh xấu khỏi tiu trừ

Bài 3..
Luôn nhìn tránh xấu khỏi tiu trừ
Chớ dể ho dân chẳng ổn cư
Biển đảo giang sơn luôn ngó giữ
Đồng bằng ruộng rẫy bỏ ngơ hư
Tiếp dân làm việc đem tình tứ
bàn bạc góp lời chớ nghĩa tư
Tốt đẹp làm ngay không dụ dự
Vui dân được việc chẳng nên từ...
VANBA65.

3
BẦU ĐÚNG CỬ ĐÚNG(họa bài 3)
Nóc nhà đã rột phải khai trừ
Để nó trong phòng chỉ tạm cư
Chớ tiếc tre kèo khi đã hỏng
Chẳng thương mái rạ lúc vừa hư
Đôi kèo mục một còn dư một
Bốn cột nát tư loại đủ tư
Tiếc rẻ chỉ làm hư của mới
Người thân hay thích cũng không từ
ĐT,
4-
QUAN THAM NGÀY ẤY
(con sâu làm rầu nồi canh)
khi vừa đắc cử hứa ngon ư
nhiệm vụ trên giao chẳng chối từ
vất vả việc chung gắng thật tốt
khó khăn, trách nhiệm cố đừng hư
bạc tiền nhà nước không tham lẻ
tài sản của dân chẳng dụng tư
thanh sạch cả đời xin khắc cốt
quyết tâm phấn đấu khỏi chần chừ
*******
*******
*******
quyết tâm phấn đấu khỏi chần chừ
lời nói vậy mà hóa thế ư
kế hoạch đề ra thì trễ nải
việc làm hướng tới cứ ô ừ
bạc tiền nhà nước cho vào túi
tài sản nhân dân chiếm dụng tư
móc ngoặc tham ô rồi hối lộ
hỏi rằng nhà nước mạnh hay hư
********
********
********
khóa đây tham nhũng quyết tiêu trừ
lựa chọn tài hiền ổn định cư
xử lý việc công sao thật tốt
hoàn thành nhiệm vụ khỏi lo hư
của tiền nhà nước không riêng lẻ
tài sản nhân dân chớ dụng tư
xứng đáng tin yêu đừng phụ bỏ
kẻo ngồi nhà đá Đảng, dân từ.
BẠCH VÂN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm