Poem logo
Poem logo

doi mát.

Tac gia: DUY TÙNG
Anh yeu em! de?p di?u da`ng doi ma´t.
Van vi´u co~i lo`ng xao xuye´n se to,
Du` thu sang hay dong la?nh... ke´o ve`,
Va~n duo?m thuong sa chi`m trong doi ma´t.

Doi mat em! em me`m nhu bo` ca´t
Ma~i dam nhin song bien o? ti`nh anh,
Bien choi voi.... dem la?nh nuo´c ra?t ra`o,
So´ng khong ngoi tro? mi`nh thao thu´c ma~i.

Nhung ngay khong yen trie`u dang gio´ ba~o,
So´ng cuon om bo so... cat bay xa,
So´ng lang thang.... mong gio´ la?i yen bi`nh
So´ng om ru bo` tra`n say da~m le?.

Em oi! bie?n muon do`i va~n la` bie?n,
Nuoc man ma....nhu thuo mo´i lap thien.
Ne´u cat phai phoi na´ng gio´ mua da`m,
So´ng ma~i yeu hoa`i nho´ thuong bo` ca´t.

So´ng thu?y chung cu`ng thu?y trie`u len xuo´ng ,
So´ng vuo´t an ca`n mang cat ra khoi.
Cho´n o? da?i duong ta?n o? da´y lo`ng
Cu`ng mat em qua´n chim trong .....sau tham.......

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm