Poem logo
Poem logo

hai dúa con

Hai du´a di la`m xa
Bo? la?i cha me? gia`
Trong cho` con mo`n mo?i
Do´, noi a´y que nha`

Du´a gia`u sang co´ ro`i
Nga`y dem khong nha`n ro~i
Cong vie?c quay cho´ng da`u
Bie´u tie`n thay tham ho?i

Du´a nghe`o kho´ da~ lau
Su? do`i nen co´ gia´u
Vie?n con nho? duo`ng xa
Lau nga`y ho?i va`i cau

Thuong hai cha me? gia`
Co`m co~i tha´ng nam qua
Nga`y dem mong con cha´u
Sum ho?p vo´i ong ba`

Quay cuo`ng chu~ “nghe`o, gia`u”
De? de´n khi ma´t nhau
Tie´ng cuo`i nhu tie´ng kho´c
Kha´c chi lu´c ba´t da`u.

Da?ng Hoa`ng Vu~ (06/08/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm