Poem logo
Poem logo

tranh thu

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TRANH THU
(Thuận nghịch)
( Thuận )
Ai kìa khéo dệt bức tình thơ
Đọng lắng hồn thu bóng tỏ mờ
Cài sóng vượt khơi vang tấu nhạc
Rẽ buồm chao gió gợn lồng thơ
Chài buông lượn mái êm hoài vọng
Lưới thả giăng buồm lộng mãi mơ
Khai bút vẽ bừng tranh khí thở
Ai kìa khéo dệt bức tình thơ
(Nghịch )
Thơ tình bức dệt khéo kìa ai
Thở khí tranh bừng vẽ bút khai
Mơ mãi lộng buồm giăng thả lưới
Vọng hoài êm mái lượn buông chài
Thơ lồng gợn gió chao buồm rẽ
Nhạc tấu vang khơi vượt sóng cài
Mờ tỏ bóng thu hồn lắng đọng
Thơ tình bức dệt khéo kìa ai
PNV
31/8/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm