Poem logo
Poem logo

lạc mát nhau

Tac gia: Peter Hy Tan
Ta la?c ma´t nhau, la?c nhau tu` do? a´y
Tro`i sang thu ai do´ tha´y buo`n khong?
Tha´ng ta´m mua, mua gia´ buo´t trong lo`ng
Ngo?n co? me`m ben duo`ng khong du´ng no?i
...
La´ ru?ng xuo´ng giu~a la`n mua va~ vo?i
Khuya khoa´t co`n roi bo´i ro´i song thua
Em! Ho~i em! bao lau de? cho vu`a
Mo?t no~i nho´ co`n mo quen ky´ u´c

Anh nho´ ve` nhu~ng la`n em ba?t kho´c
Tren pho´ buo`n, na?ng nho?c buo´c le the
Ta la?c nhau, nga`y do´ lo~i cau the`
Khong tra´ch mo´c cu~ng cha?ng he` oa´n ha?n

Co`n la?i gi` sau nhu~ng nga`y sau da?m
Do? lo~i mi`nh la`m cha´m ta?n duyen doi
Gieo yeu thuong la?i da´nh ma´t ti`nh nguo`i
Khi la?c nhau giu~a cho? do`i, cha?ng kie´m

Mo?t mu`a thu cha?ng co`n em anh de´n
Do`ng song buo`n bo~ng nghe?n nuo´c khong troi
Va´n vuong chi ro`i cu~ng pha?i buong thoi
Ti`nh da~ du´t. Ma~i xa xoi. Em nhi?... ?
(26.08.16)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm