Poem logo
Poem logo

an nan

Tac gia: Peter Hy Tan
Con quay la?i nhi`n nhu~ng da´u chan con
Va` buo`n lo`ng, nhu~ng ve´t ha`n lo~i to?i
Qua´ khu´ con_chuo~i tha´ng nga`y tam to´i
Xin tro? ve` ta? to?i vo´i Ti`nh Yeu
Xin an nan nga`y da nga? ve` chie`u
Gio cao tay ca`u Tinh Yeu xo´a to?i

La` kie´p nguo`i trong mi`nh bao ye´u duo´i
Ho`n lo~ vuong nhu~ng tu?c lu?y tra`n gian
Bie´t ra`ng Cha da~ chi?u a´ch co ha`n
Ha`u cu´u con kho?i vo van dau kho.

Nhung ti`nh con bao gio` bo`i cho du??
Pha?n mo?ng gio`n non no´t la´m Chu´a oi
Con sa chan he´t mo?i ho´ tren do`i
Tu? da´t mi`nh buo´c va`o nhung noi mu` mi?t

Da~ tha´y ca?nh do`i tang thuong ly bie?t
Va~n da?i kho` lo`ng ma?i mie´t dam me
Ta`n cuo?c choi con mo´i bie´t e che`
Gio` day con muo´n quay ve`. Sa´m ho´i

Lo`i kinh than, tay run run la`n chuo~i
Nho` Me? thuong ca`u giu´p nguye?n thay cho
Oi ho`n oi! Chu´a go?i bie´t dau ngo`
Nhu hoa no? ban mai chie`u da~ che´t.

Con van lon na`i ni? Nga`i da die´t
Va` na`y day gu?c da`u xuo´ng an nan
Xin on Cha ha`ng luon ma~i tuon tra`n
Cho thanh sa?ch ho`n bi`nh an ha?nh phu´c.
[...]

___30.07.2015___

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm