Poem logo
Poem logo

hẹn ngày họi ngọ

Tac gia: Peter Hy Tan
Ly ruo?u na`y nha?t qua´ pha?i khong anh?
Sao chua du? la`m toi banh co? ho?ng
Chi? da´t tro`i do?t nhien no´i ro?ng
Va` doi tay nhu ve~ mo?ng linh tinh

To´i tham nhau ba?n cu~ng nhu mi`nh
Ti`nh tham qua´ hon ca? tha`nh kien co´
Se? chia nhau hon ca? may vo´i gio´
Anh vo´i toi do`i mo?t thuo? huy hoa`ng

Gio` qua ro`i, kho´ ga?p go~ chia san
Toi mo?t lo´i, anh mo?t da`ng, cha?ng he?n
Lo´i di rieng thuye`n cang buo`m giu~a bie?n
Duyen ho?i ngo? ta bie´t de´n bao gio`?

De´n bao gio` ta da`m da?o ngam tho
Trang khuye´t ma?nh, tro`i bo pho` la?ng le~
Toi vo´i anh bie`n bie?t xa de´n the´
Nhu~ng chia ly dau ha?n xo´a di ti`nh!
[...]

Bi thuo´c la`o co´ pha?i nhe? khong anh?
Sao toi cha?ng lang mi`nh nhu thuo? truo´c
La?i nho´ ve` nhu~ng so´m mai cham thuo´c
Re´o tha?t keu, na`m be?t, do? kho´c cuo`i,...

Die´u ca`y huye`n thoa?i, chi? mi`nh toi
Na`m mo?t co~i cha?ng the`m khoi kho´i tra´ng
Cho?t toi nghe tim mi`nh than ma?n da´ng
Khong ba?n, khong mo`i, cha?ng thi ca

The´ thoi anh. Nhu the´ ro`i qua
Luu giu~ ma~i nhu~ng gi` la` ky? nie?m
Ca`u mong nhau thuye`n bi`nh an to´i be´n
Go?i ten nhau trong kinh nguye?n dem nga`y

To´i bay gio` toi va~n muo´n duo?c say
Trong men ruo?u chu´a chan da`y ti`nh nghi~a
To´i hom nay va` nga`y mai va~n the´
Kho´i thuo´c la`o _ quo´c tu´y ta?n thien thu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm