Poem logo
Poem logo

gio bao yeu ngay

Tac gia: Tran Khiem
Vao giai doa?n ma´t tro`i nhi`n ma?t bie?n
Goi bu`ng len mo?t a?o gia´c dien cuo`ng
Anh da~ de? anh dai kho tham hie?m
Pha?n bo?i mi`nh de? giao no?p em luon

Na`y em hai ma´t hu~ng ho` den do?
Phuo`ng pho´ gia`u them ngo~ que?o la`m than
Anh ke´o tay em di va`o mo` to?
Nhu~ng am ho`n dap do? vo?i am vang

Ca? tra´i da´t dang tan ta`nh ngoa?n mu?c
Va` chu´ng ta chung mo?t cu?c vui nga`m
Va` xuong tu?y ba´t da`u ca`n le? thuo?c
Anh the`m em nhu the`m nhu~ng sai la`m

Em da~ no´i ngay da?i va` bi´ hie?m
Ca?nh co?i truo`ng cu?a ti~nh va?t dem sau
Chu`m hoa su~a tren da`u chie`u phie´n die?n
Co´ mo?t mu`i du? do~ chu´ng ta dau

Co´ mo?t bu~a nhu~ng y´ tu` ta?o pha?n
Anh ga`o len ba´t ma~n vo´i ha`nh tri`nh
Em ngo`i xuo´ng cho~ me`n mu`ng gio´i ha?n
Ha´t linh di`nh lo`i mat nie?m linh tinh

Trong bo´ng to´i nhu~ng ma´i nha` tu? kho´c
Nhu~ng ca´ nhan da~ cha´p nha?n lang loa`n
Tie´ng ha´p ho´i phu? tru`m len khoa?nh kha´c
Va` thien co da~ nga´t giu~a thien da`ng

Em la?p la?i lo`i yeu anh la`n nu~a
Ro`i ngoa?nh ve` do?t ngo?t phi´a xa xa
Nhi`n ro´t ra´o nhu~ng gi` gi` sa´p su?a
Ro´t ru?ng da`y len nghi~a di?a thit xuong da

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm