Poem logo
Poem logo

mat ke

Tac gia: Tran Khiem
Do´ va`m song la?nh ruo?t hoa`ng hon
Tuo?i muo`i sa´u bo`n cho`n du´ng he?n
Vi` du´ng he?n mai sau mac nghe?n
Ca´n rang dut tuy vi tanh ngom

Em nho´ thuye`n trong na´ng nga`y kia
Va` da~y pho´ ung va`ng ma´ bo?ng
Ben lo? lot truong tra´i chom chom
Thu? mo?t mie´ng ngo?t luo`m thu´ thie?t

Hoi rinh rang ai mo? bu?ng song
Tu` ra?i ra´c da`u gio`ng nhi? gio?t
Tie´ng trang roi ron rang dem he`
Lo`ng ro?n ra?o e´ch ti`m ba´t ca?p

To´c ru~ rie?t che ne´p nha` thua
Ba?ng hie?u cu~ da~ mua uo´ng pha?i
Lu´c em qua giao lo? ru?ng ro`i
Ca?p ma´t va~n hon nhien ba´m la?i

Ca`u du`ng xay de? pha` co`n song
Mieng du`ng no´i de? da? menh mong
Nguo`i du`ng tham de? la´ mo ho`
Ti`m du`ng ga?p, ma` buo`n du`ng ke?.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm