Poem logo
Poem logo

chang tang ai

Tac gia: Peter Hy Tan
Co´ nhu~ng va`n tho dien
Anh vie´t ho`i co`n yeu duong ti`nh cu~
Lu?c lo?i trong tam thu´c va` la?i nho´
Ti`nh ca?m lo`ng anh la?i cu´ lenh denh

Co´ nhu~ng gia´c mo khong ten
Anh bo? quen mo~i so´m mai thu´c da?y
Nhung lu´c ngu? say la?i ua` ve` bu`ng cha´y
Bie´t la`m sao hay anh do´i lo`ng anh?

Co´ nhu~ng da´u chan chenh venh
Anh bie´t do´ ma` nguo`i dau tha´y do´
Nhung ti`nh yeu vuo?t tren muon no~i nho´
No~i nho´ la?i la` ke´t mo? mo~i cuo?c yeu.

Co´ nhu~ng va`n tho khong ten
Anh cha?ng ta?ng, cha?ng cho,... cha?ng thie´t
De? gio` day nhu~ng va`n tho anh vie´t
Cha?ng thie´t, cha?ng cho,... cha?ng ta?ng ai.

03.08.2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm