Poem logo
Poem logo

tao nha

Tac gia: Peter Hy Tan
Chie`u muo?n da`n ben the`m nha` cu~
Ga?p co´ nhan da`m da?o ho`i lau
Che´n ruo?u la?t mo`i nhau ca?n da´y
Ta?n ma?n nghe choi chuye?n anh ha`o

Ma´y chu?c nam xua bie´t chi dau
Mo?t que do´m cu~ng tu`ng xa la?
The´ ma` nay _ mo?t chie`u mu`a ha?
Lu?a day anh, cham do´m tha`nh tho

Ca´i die´u ca`y dam muoi phan thie´u
Ru´a ma` nen tri ky? do`i nguo`i
Them ti´ thuo´c, ta mo`i ba`ng hu~u
Nga~ lung say cho khoa´i, thu´ vui

Kho´i thuo´c la`o de?p qua´ anh oi
Nhu ta` a´o na`ng tien co? ti´ch
Die´u ke` moi cham ngo`i ro~ thi´ch
Ho`n lang lang ta?n co~i thien thai

Ca´c cu? nga`y nao pha´n cha? sai
Co´ thuo´c la`o am duong nen mo?t
Ca´i die´u ca`y - da`u duoi ca´c cuo?c
Va´ng ha´n ta nhu ma´t ca? son ha`

Ho?i the´ gian ma´y ke? duo?c nhu ta
Quan thanh liem xua nay vo´n the´
Da~u cong duo`ng ngo?n ngang ca´t xe?
Thu´ vui day tao nha~ ma~i truye`n luu.

13.07.2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm