Poem logo
Poem logo

hồ tôn hiến hại kiều và từ hải (bài xướng vịnh kiều 9)

Tác giả: Trần Minh Hiền
HỒ TÔN HIẾN HẠI KIỀU VÀ TỪ HẢI (bài xướng Vịnh Kiều 9)
Thiếu bảo Hồ Tôn Hiến Tích Khê (1)
Dẹp tan nuỵ khấu (2) khắp làng quê
Mưu mô nham hiểm ôi thâm độc
Thủ đoạn tinh vi thật gớm ghê
Nghe Vị (3) lập mưu, tình bằng hữu
Dùng Kiều giăng bẫy, nghĩa phu thê
Giết Từ thăng chức, rồi oan nghiệt
Tự vẫn trong tù (4), chắc tái tê
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 11 năm 2016
(1) Năm Gia Tĩnh thứ 40 (1561), Hồ Tôn Hiến được thăng hàm Thiếu bảo kiêm quản lý Giang Tây. Hồ Tôn Hiến sinh ra ở Tích Khê.
(2) nuỵ khấu: giặc cướp, trong đó có Từ Hải.
(3) Từ Vị là quân sư cho Hồ Tôn Hiến, bày cho Hồ Tôn Hiến cách dụ hàng.
(4) Năm Gia Tĩnh thứ 43 (1565), triều đình bắt được thư của Nghiêm Thế Phồn (con Nghiêm Tung) gửi cho Hồ Tôn Hiến, không còn đường chối cãi, Tông Hiến bị bắt giam. Đến ngày 3 tháng 11, Hồ Tôn Hiến ngâm bài thơ: "Bảo kiếm mai oan ngục, trung hồn nhiễu bạch vân" rồi uất ức tự vẫn, chết ở trong ngục.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm