Poem logo
Poem logo

dem quan hành

Tac gia: LY.Jackson
Ha`ng cay xo xa´c cuo´i chie`u thu
la´ va`ng roi ru?ng doi nga~ duo`ng
Gio´ lu`a tu`ng con ca`ng them la?nh
Sapa tuye´t do? ba?c son khe

Dong ve` gia´ re´t mie`n son cuo´c
Tu`ng lo´p trai hu`ng tie´n quan dem
Vai balo tay ca?p su´ng
Doi chan na?ng ti`nh buo´c ha`nh quan

Con gio´ la?nh tie´p su´c nguo`i li´nh tre?
Tho?i bu`ng ngo?n lu?a chi´ trai hu`ng
Que´t sa?ch gia?c thu` ra bo` co~i
Tra? la?i son ha` theu ga´m hoa

Da?i tha´ng tha´ng muo`i mo?t
Tra?n La Drang oai hu`ng
La`m a´m lo`ng toa`n dan
Nhung gio´ la?nh co`n tho?i ma?nh
Nhu Ho´i thu´c buo´c chan nguo`i
Tie´n ve` Noi tha`nh do hoa le?
Cu`ng ha´t khu´c kha?i hoa`ng
Cu`ng tung ho hai chu~...Tu? Do...

                               LY. JACKSON

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm