Poem logo
Poem logo

lộn lẫn, lộn lầm, lộn nghiệm .

Tác giả: Tlan Mưa
lộn nghiệm, lộn lẫn, lộn lầm
lộn lưng, cuối xuống, nhỏ gùm tung bay
lộn quần, lộn áo, lở tay
lộn thoa hằng đá ai thay lụa là ?
sắt thau, loàn dưới đế bàn
thai phiên dồn dập mưu mô hợi người !!!!!!!!!!!!!!
cung khiên , cung quán, cung kiên .
quyết hườm ngựa tải phồn phang thoa phà

November, 21/2016

Monday

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm