Poem logo
Poem logo

thập kỳ chiến cuộc

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
1. Cuộc Cờ
Luyện chí rèn tâm há phải chơi
Cũng mưu cũng lược kém chi đời
Ra quân hấp tấp nên hư việc
Phòng bị lơi là dễ hỏng cơi
Binh tướng kết đoàn tình chẳng cạn
Mã xa hỗ trợ lực nào vơi
Kẻ lui người tiến giằng co mãi
Ngẫm chuyện hưng suy cũng tuyệt vời!
December 13, 2015

2. Ván Cờ Tâm Lý
Khai cuộc so tài biết thấp cao
Thắng thua bình tĩnh chớ kêu gào
Cờ đang mạnh mẽ xưng anh, chú
Vận lúc suy tàn gọi nó, tao
Đã biết rèn tâm cần đập giũa
Thì tin luyện chí phải nung bào
Thiên thời địa lợi nhân hòa có
Phá trận công thành chẳng dễ sao?
January 4, 2016


3. Bày Trận
Mã tiến xa lùi tượng sĩ bay
Tiên nhân chỉ lộ* thế hư bày
Bình phong* chính diện cơ mưu giỏi
Thuận pháo* đương đầu đối cuộc hay
Thắng bại chuyển vần trong chớp mắt
Nhược cường hoán đổi cũng nhanh tay
Dàn quân bố trận không chu đáo
Thua rõ mười mươi cả ván này!
2016

4. Đánh Cờ
Rảnh rỗi đem cờ rủ đánh thi
Thắng thua nhất định phải phân kỳ
Mới đầu Tượng vén Xanh vờ bại
Nửa cuộc Mã bình Đỏ quyết truy
Nghểnh Sĩ thần cơ Xe cố thủ
Bỏ Thành diệu kế Tướng dời đi
Bên chàng cậy có Liên Hoàn Pháo
Thiếp phải xin hàng cả trận ni !
June 2, 2016

5. Thiên Thời
Cờ hay mở cuộc quyết tung hoành
Khởi động binh hùng chiếm địch doanh
Tượng muốn kiềm chân đường chính diện
Sĩ ham cố thủ góc biên thành
Vươn nòng đại Pháo không ngừng chiếu
Rụt cổ tàn Quân bỏ trốn nhanh
Một Chốt vào cung nên nghiệp cả
Đâu cần dũng sĩ với hùng anh !
August 25, 2016

6. Miễn Chiến
Toàn quân hạ Mã lặng im hoài
Mãnh Tướng anh hùng ngại trổ oai
Đột kích quân thù không Pháo nã
Đào tung lũy giặc chẳng Xe cày
Mưu thần bỏ Tượng càng lâm hiẻm
Chước quỷ tiến Binh thiểu dụng tài
Sĩ nghểnh bao lần đâu ngán địch
Toàn quân hạ Mã lặng im hoài
2016

7. Vỡ Trận
Tàn binh một Sĩ thủ chân thành
Mãn cuộc Pháo hồi lực mỏng manh
Vận nước dầu sôi Xa tử nạn
Thời cơ lửa cháy Tốt bôn hành
Không còn Mã khỏe ghìm quân nghịch
Lại mất Tượng hùng cản giặc nhanh
Đã bị sa lầy nên trận vỡ
Cờ tan Tướng bại hết phương giành !
2016

8. Tranh Bá
Tranh tài luận tướng đã nhiều phen
Bá chủ ngồi cao mới bõ bèn
Mấy vạn hùng binh phe thiếp đỏ
Năm ngàn giáp sĩ phía chàng đen
Tung hoành chiến địa xa thần dũng
Đảo lộn càn khôn mã uý hèn
Vỡ trận lầm mưu là tất bại
Pháo hồi tượng nghễnh thế đan xen
July 18, 2017

9.. Đấu Cờ
Vén tượng hoành xa thiếp khởi cờ
Mời chàng phá trận dám lơ mơ
Ba bề trống giục kèn rung núi
Bốn phía binh reo nước vỡ bờ
Tướng sĩ đồng tâm gìn xã tắc
Quân thần hợp sức luận mưu cơ
Ngày đêm pháo mã so cao thấp
Được mất hơn thua cũng khó ngờ !
July 15, 2017

10. Chiến Bại
Vãn cuộc thư hùng hết chiến chinh
Cờ buông trướng rủ mộng thanh bình
Tàn quân thất thểu rời hàng ngũ
Bại tướng âu sầu bỏ giáp binh
Thuở ấy sa trường tung vó ngựa
Bây giờ ngục tối gửi thân mình
‘Làm trai sống ở trong trời đất’**
Vì nước đâu nề chuyện tử sinh

August 10, 2017
_________
* Những thế khai cuộc của cờ tướng
**Thơ Nguyễn Công Trứ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm