Poem logo
Poem logo

chảng thuọc vè nhau

Tac gia: Peter Hy Tan
De´n bay gio` em so? ti`nh yeu la´m
Bo?i da~ qua mo?t qua~ng chuye?n ti`nh buo`n
Da~ nhie`u la`n la?ng le~ nuo´t co don
Em ba?t kho´c theo tie´ng ma`n dem de´n

Vo ti`nh anh ga?p em ma` cha?ng he?n
De? ro`i thuong, ro`i yeu me´n vo cu`ng
Tro`i co´ thuong cho ta buo´c duo`ng chung?
Duyen co´ ke´t ly ruo?u mu`ng khong nhi??

Da~u doi la`n tha´y mi`nh hoi i´ch ky?
Chi? muo´n em la` ta´t ca? cho anh
Anh yeu em la` xu´c ca?m chan tha`nh
Nen dau kho? khi chu´ng mi`nh xa va´ng

Anh va~n mong cho? che em nga`y tha´ng
La` noi em gu?i ga´m ca? tinh tha`n
La` ba?n duo`ng di ma~i to´i nga`n nam
La` ta´t ca? da~u vo va`n giong ba~o

Nhung chi? la` nie`m mong cho`, hu a?o
Bo?i tim em cha?ng tha´u ca?m ti`nh anh

02.02.2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm