Poem logo
Poem logo

búc tranh buòn

Tac gia: Le Canh Tien
BU´C TRANH BUO`N

Dem nay buo`n trang gio´ da?t ve` dau
Con duo`ng cu~ may sa`u giang nga?p lo´i
A´nh trang khuya la´p sau ma`n suong no?i
Ta mo?t mi`nh bo´i ro´i vo´i lo`ng ta

Dem ben tro`i ba´t cho?t a´nh sao sa
Mie`n ha? tra´ng nha?t nho`a con mo?ng cu~
Em ra di bo? quen chie`u no?i tru´
Ta mo?t mi`nh de´m du? da´u chan dan

Khu pho´ buo`n con gio´ tho?i mien man
Doi ma´t ma~i ngu´t nga`n trong qua cu?a
Nga´m la`n mua chi? mo?t ma`u tra´ng su~a
Da´u chan ai buo´c giu~a lo´i thu sa`u

Tie´ng ai ho` tha´nh tho´t mo?t va`i cau
Ro`i bo? lu?ng nhu ti`nh da`u dang do?
Bo? lo`i ru menh mang va`o no~i nho´
Lo´i co don ham ho? buo´c qua le`

Thoi he´t ro`i cau chuye?n nghi~a phu the
Do`i bo~ng cho´c khong ve` chung ngo~ to´i
Va~n bie´t em chua mo?t la`n co´ lo~i
Cu~ng nhu mua khong tie´p no´i theo mu`a

Con song buo`n me?t mo?i tie´ng che`o khua
be´n do` cu~ gio´ lu`a qua he~m va´ng
Buo´c chan ai giu~a lo`ng que sa`u na?ng
So´ng xon xao sau la´ng a´nh trang buo`n

Dem co don xao xuye´n ta?n tam ho`n
Con gio´ nhe? bo~ng luo`n qua me´p cu?a
Die´u thuo´c thom la?p lo`e nhen do´m lu?a
Nghe con dau tan giu~a tie´ng chuong chie`u

Ta mo?t mi`nh ve` vo´i bo´ng co lieu
Ma´t ho`n do~i may chie`u quen na´ng vo?i
Ngo?n de`n dem chi`m sau va`o ngo~ to´i
Ai bang khuang giu~a lo´i no´n quai huo`ng

Thoi khong co`n du` chi? mo?t lo`i thuong
De? ni´u la?i khu´c vo thuo`ng tan vo~
Va` tu` day cha?ng co`n gi` de? nho´
Thi` cau tho tran tro? cu~ng dau tha`nh

Con duo`ng ti`nh mo?t thuo? uo´m ma`u xanh
Nay bo~ng cho´c tan ta`nh theo may kho´i
Khung tro`i chung bay gio` rieng mo?t co~i
Gio´ hoang vu giu~a lo´i li?m trang sa`u

Em bay gio` may gio´ da?t ve` dau ?

Le Canh Tien 03/02/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm