Poem logo
Poem logo

ếch trong hồ

ẾCH TRONG HỒ
Bát vận đồng âm NĐT

Bình thi luận ngữ bấy cơ đồ
Bút mực trao dồi tưởng đã khô
Bảy chữ thơ đường treo tại hố
Mười câu lục bát bỏ nơi mồ
Hay rồi chẳng muốn người khuyên dỗ
Hoặc sẽ đâu cần kẻ nắn phô
Vỗ ngực cho mình như chúa hổ
Nào âu cũng chỉ ếch trong hồ.

Điền Phong 18/2/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm