Poem logo
Poem logo

cùng vọ uóng trà xuan

CU`NG VO? UO´NG TRA` XUAN
Ta?ng Vo~. T. T. Lan

Sa´ng xuan, pha mo?t a´m tra`,
Mo?t cho`ng, mo?t vo?, nha?n nha, thuo?ng cu`ng.
Huong tra` bay nhe? len khong,
Thom nhu sen no? trong lo`ng che´n xuan!

Nha´p moi, hi´t nhe? huong ngan,
Anh nhu uo´ng duo?c may va`n, gio´ reo
Bao nhieu phie`n muo?n bay ve`o.
Tam tha`n sa?ng khoa´i trong veo la?i ve`.

Em ra`ng sao tha´y de me,
Tra` na`y mang ca? ti`nh que gu?i va`o,
Vi? tra` tha´m da~m trang sao,
Huong tra` tu? ca? na´ng da`o, mua dong...

Em oi xin vo?i che´n lo`ng,
Cu`ng anh, ta uo´ng menh mong da´t tro`i...

Vu~ Pha?n
Xuan Bi´nh Than.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm