Poem logo
Poem logo

doi bạn

Tac gia: Le Canh Tien
DOI BA?N

Da~ ma´y nam ro`i tro? la?i day
Nhi`n tao cu~ng cha?ng kha´ hon ma`y
Qua`n toi ta? o´ng chie`u qua cho?
A´o mo?ng manh ta` la?n giu~a may
Thuo? no? moi ho`ng pha quye´n ru~
Gio` day ma´ nha?t ma?nh than ga`y
Qua duo`ng va~n so? nguo`i ta tha´y
Mo?t ke? giang ho` da~ tra´ng tay ./.

Le Canh Tien 01/04/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm