Poem logo
Poem logo

đường cộng sản là ảo tưởng

Tác giả: CHÍNH TRỊ
Đảng chậm chạp chỉ huy nền kinh tế
Biến hãng tư thành cơ sở quốc doanh
Quản lý kém khiến không nhiều hiệu quả
Nước càng nghèo chẳng kiếm được miếng ăn

Lại đánh mất biết bao nhiêu sáng kiến
Nếu siêng làm theo cách thức tư nhân
Kiểu nhà nước thường quan liêu nhũng lạm
Hàng hóa ra không hợp nguyện ước dân

Các kế hoạch dường như đều phá sản
Chẳng bao giờ thành tựu đạt chỉ tiêu
Mọi con số chỉ là ghi trên giấy
Cán bộ cao năm ngón nói năng nhiều !

Đường cộng sản biết chừng nào đi tới
Làm theo công sức, hưởng theo nhu cầu ?
Cho đến khi thay tư duy đổi mới
Nước chuyển mình đột ngột vọt tiến mau

Tổ chức đảng vẫn noi theo lối cũ
Không thích nghi với kinh tế thị trường
Cần nhanh chóng mở mang nền dân chủ
Xóa kẹp kềm, tự do cho quê hương

CT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm