Poem logo
Poem logo

bạch đằng sóng dội mấy ngàn năm

BẠCH ĐẰNG SÓNG DỘI MẤY NGÀN NĂM

Giang san một cõi đế vương nằm,
Hỡi bọn tham tàn ác độc thâm..
Còn nhớ ống đồng chui trốn nhủi,
Có nghe cọc sắt thủng tàu trầm...[1]
Thoát Hoan râu tóc không buồn mọc,[2]
Ô mã miệng mồm mở chẳng âm [3].
Nhục nhã nầy bây khôn rữa sạch,[4]
Bạch đằng sóng dội mấy ngàn năm !!!..

Dương Lam [vophubong]

[1] Trân thủy chiến Bạch đằng, vang dội ngàn xưa, quân Nam 3 lần gíết giặc trên sông đều dùng cọc sắt bịt nhọn ,cắm sâu dưới nước, chờ thủy triều lên dụ địch đại phá…
[2] Thua trận nầy,Thái tử Thoát Hoan và đám tùy tòng quá sợ hải, râu tóc không còn mọc nữa…chui vô ống đồng bỏ chạy về Tàu…
[3]- Thua trận này , Ô mã nhi ,tên tướng giặc phù phủy ác độc,nói phét chuyên nghề hô phong hoán vũ… quá sợ hải mở miệng không còn ra tiếng nữa…

[4] Ðến nay nước sông [Bạch đằng] tuy chảy hòai ,
Mà nhục quân thù khôn rửa nổi […phú Bạch đằng giang... Trương hán Siêu]

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm