Poem logo
Poem logo

nghe để thủng (biết để im)

Tác giả: Bút Bần 1992
______Nghe Để Thủng

Hỏi biết nhiều...hay biết ít tài?
Ai người thấu đủ cõi trần ai?
Chung chăn hẳn rõ chăn nhiều rận
Xét mặt đâu hay mặt lắm bài
Trắng với đen lòng trung ắt hiểu
Canh trường tự ngẫm đúng và sai
Bao lần bóp trán rồi suy luận
Tỉnh ngộ thì âu quá nỗi hài...
.................................................
_______________________________
*Đáp*

_______Biết Để Im
Tìm sao chữ đủ dẫu thiên tài
Núi kể cao mười cản được ai
Vốn não tư duy còn thấp bởi...
Vì nhân số phận đã an bài?
Văn dùi võ luyện "tài" chăm chỉ
Kém bạn thua người "đức" dụng sai
Phán bậy nghêu bừa! Quân ấy ...Vứt
Đời không trả card... Sướng lên hài!

_____Bút Bần!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm