Poem logo
Poem logo

bén khong trang

Tac gia: Dinh Ngoc
BE´N KHONG TRANG
(Thua?n nghi?ch do?c)

Trang oi no~ do?i ma~i do`ng mo ?
Da?ng da? sa`u vuong mo?ng hu~ng ho`
Giang ma´t duo?m buo`n dem go?i nho´
Va´ng xa nho`a u´a la~y ti`nh tho
Ngan chia lo´i re~ nguo`i dau ngo~
Cha?n huo´ng quen ve` ke? nga?n ngo
Bang gia´ co~i lo`ng buong chuye´n lo~
Ha`ng xa va´ng be´n de? ai cho` ?

Cho` ai de? be´n va´ng xa Ha`ng ?
Lo~ chuye´n buong lo`ng co~i gia´ bang
Ngo nga?n ke? ve` quen huo´ng cha?n
Ngo~ dau nguo`i re~ lo´i chia ngan
Tho ti`nh la~y u´a nho`a xa va´ng
Nho´ go?i dem buo`n duo?m ma´t giang
Ho` hu~ng mo?ng vuong sa`u da? da´ng
Mo do`ng ma~i do?i no~ oi trang ?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm