Poem logo
Poem logo

ngồi lâu

Ngồi lâu mới biết đêm dài
Xa nhau mới biết nhớ hoài trong đêm
Ngồi lâu phủ gió mây đen
Cạn ly trà chén đêm hoang nhớ người
Ngồi lâu sao thấy hồn trôi
Gọi thầm gọi nhớ tên ai trong lòng
Ngồi lâu mới thấy trời trong
Túi thơ lạnh lẽo long đong đêm buồn
Ngồi lâu ngồi vẽ bóng em
Nửa in nửa nhớ nửa vương bóng nàng
Ngồi lâu lòng lạnh đêm hoang
Sao đêm nay vẽ rõ nàng trong tranh
Ngồi lâu sao thấy buồn tâm
Cầu cho gặp gỡ khỏi thầm gọi tên
Ngồi lâu dài giọt cầu xin
Giọt thương giọt nhớ vẫn in trong lòng

09:00 đêm 12.03.2013
nghĩ đường đời, đường tình trong
thời gian quá long đong

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm