Poem logo
Poem logo

mien ky uc

Tac gia: A. KA THUY
MIEN KY UC
* A.Ka Thu?y
Nga`y xua oi, xanh ta?n de´n bay gio`
Go´c phuo?ng, san truo`ng va~n bie´c xanh bao mu`a hoa no?
Nhu~ng do´a hoa do? nguyen ve?n sa´c huong
De? ben tro`i mo?t nguo`i nho´, mo?t nguo`i thuong

Ki´ u´c go?i ten…
San truo`ngco´ ai co`n du´ng do?i?
Tro´ng truo`ng do? tu`ng ho`i xa vo`i vo?i…
Mo´i ti`nh tho khe´p ho` hung nga?i nga`n

Song tho`i gian va~n troi cha?y bang khuang
Va~n xanh bieng bie´c doi bo` tie´c nho´
Nguo`i con ga´i cu?a mo?t tho`i sa´ch vo?
Ta?c rieng go´c tim mi`nh mie`n ki uc xa xam
A.K.T

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm