Poem logo
Poem logo

dáng chieù

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Da´ng chie`u
Ca´i thu?a va`ng son da~ he´t ro`i
Net tre? cu`ng nhan sa´c dang da`n troi
Da´ng do? tro`i chie`u da~ a?p to´i
Mo´i day ma` da~ xuo´ng lung do`i.

Ngoa?nh la?i ma` xem da´u chan ta.
Da´u cao, da´u tha´p cu~ng nha?t nho`a
Gi´o chi? thoa´ng qua da~ mo` ha?n
Da´u chan cho`ng cha´t de?p nhu hoa

Nga`y na`o mi`nh co`n tro´n di choi
Bay gio` tro` tro´n vo´i may troi
To´c ba?c da nhan, xuo´ng sa´c ke?
Cu´ cuo`i vui ve? cha´p nha?n thoi.

Thanh tha?n nha?n la´y nga`y hom nay
Giang tay do´n la´y tro?n them nga`y
Cu`ng nguo`i xung quanh cu`ng con cha´u
Da~u ta co`n ti?nh hay da~ say

Them mo?t nga`y la` phu´c duo?c mo?t nga`y
Bo? di buo`n ba~, qua?ng sa`u cay
Qu´y tro?ng tho`i gian tu`ng nga`y le?
Vui ve? om la´y, phu´c dong da`y.
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm