Poem logo
Poem logo

tieng mo dem (tnd)

Tac gia: Le Canh Tien
TIE´NG MO~ DEM
(Tnd)

Chu`a ca?nh mo~ vang tie´ng da?p di`u
Muo?n sa`u phien lu~ kha´ch hoang lieu
Dua huong kho´i nha?t ma`u trang to´i
Thoa?ng gio´ lo`i phai sa´c na´ng chie`u
Mu`a he?n va~n mong ti`nh bo´ng do?
Tuo?i cho` dang nho´ ca?nh may xieu
Thua song va´t do´n dau kho` da?i
Du`a gio~n be´n tho truye?n thu´y kie`u ...

Nghi?ch :
Kie`u thuy´ truye?n tho be´n gio~n du`a
Da?i kho` dau do´n va´t song thua
Xieu may ca?nh nho´ dang cho` tuo?i
Do? bo´ng ti`nh mong va~n he?n mu`a
Chie`u na´ng sa´c phai lo`i thoa?ng gio´
To´i trang ma`u nha?t kho´i huong dua
Lieu hoang kha´ch lu~ phien sa`u muo?n
Di`u da?p tie´ng vang mo~ ca?nh chu`a ./.

Le Canh Tien 01092017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm