Poem logo
Poem logo

trần bảo kim thư ! on my sheet

Tác giả: Ttkt
Trần Bảo Kim Thư

tao chả cần biết mầy là AI !

mầy đừng đấu thơ tao nha , đả mấy
lần vì tao không thèm trả lời mầy rồi .

mầy đừng đấu thơ tao nha , tên của mầy
đả bay thúi , mẹ mầy , cả đám của mầy , củng dậy.

nóng tức thấy mẹ mầy .............. con đỉ mẹ mầy , ca tao củng chẳng đi coi..... hay mua đâu.

mầy đừng cấu mấu, mầy củng đừng viết thơ hate crime của mầy , tao viết là SƯ TẦM của con THOA PHAN làm đỉ .

theo tao thấy là mầy binh nhửng con điếm.

tao không muốn trả lời mầy nha tên : Trần Bảo Kim Thư.

chắc mắt của mầy sắp nổ khi đọc bài tao viết lên.

mầy củng đừng quấu cào.
mầy củng đừng quào.
cái gì của mầy đả mốc meo ,
thì mầy đem ra treo, kêu đám đỉ tới mua giùm mầy.

tao đang nghe the silences. on con Điếm THOA PHAN

chứ còn tao thì , chắc chắn là không !
hay mục thúi, thì mây đem đi thờ đi .

mầy kêu cái đời của mầy ra mà mầy chưởi đi nha !
mầy làm đồ tồi thì mầy , đem đi chiên ăn đi .
cái đó là cái đời của mầy NHA < TBKT >
Trần Bảo Kim Thư .

tao cười mấy con điếm của mầy , bú cặt cát nơi , trên ghế xe ! để lấy tiền , ăn chơi !

TBKT mấy cái lò thúi của mầy , đem ra khoe , dụt thùng rát đi .

nếu mầy quyết định , đối với tao thì mầy , cứ phải lấy chử hận ....... THÙ nơi TAO nhớ nhé , Trần Bảo Kim Thư .....

như THOA PHAN . điếm ....... THƠ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm