Poem logo
Poem logo

hiểu ý thi đường

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ
HIỂU Ý THI ĐƯỜNG

Hiểu ý người Xưa muốn chữ TRỜI
Đem hồn thả nhẹ viết mà CHƠI
Xem vần chiếu tứ êm rồi GỞI
Giữ luật từ treo đã gọi MỜI
Phải nhớ hòa câu đà xướng KHỞI
Xin đừng phá vận lỡ rà KHƠI
Cùng trau nghĩa đẹp thêm đổi MỚI
Biết họa thì chơi mới sáng NGỜI

Nguyễn Thái Cơ Italia 7/10/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm