Poem logo
Poem logo

không trung cao thẳm trăng vàng !

Tác giả: VĂN , Uyên , MC
đừng kết tên tôi nhé từ nay
đừng, đừng gọi trăng tôi và kêu
HD , kèm theo thơ tôi mà viết
miệng của đám mầy , uống sửa hôi

mặt mài mầy dái , QUÁN THẾ ÂM
ngực mầy giống giòng , chó { sói } khi đói
chạy đi đâu ? giống giòng mất dại
thiệt hết lời , chửa đám của mầy !

CA BÀI QUAN THẾ ÂM

ngực khủn bố cửa mầy Thoa Phan
and HỒNG DƯƠNG !
là cái ngực máu của chúng mầy
đang chưởi rủa , mấy người khác như
Việt Nam , tụi mầy chưởi tàn bạo

{ người ta , nhưng rồi củng mang cái mặt vào Việt Nam, thiệt tồi , và còn dành ,
nơi của mầy sanh đẻ , con Thoa Phan làm điếm thúi }

HD, sao mầy lấy tên của cổ , ????? tao đón được mấy , lời nầy , mầy lấy tên cổ <
như không phải tên thiệt của mầy , đăng đổi thừa , cô ở VIỆT NAM !
cho tốt , cho mầy.

HỒNG DƯƠNG , City Milpitas , Tỉnh California , tao biết mầy là ai ???? đó tên thiệt của mầy luôn !

tao nghe mầy giới thiệu khi , tổ chức tại Chùa , củng là hồi trước , 8 năm qua, thầy ra cuốn khinh , TAO post lên, mầy vào { deleteeous } hết còn bao nhiêu nhạc của tao điều biến , lủ mất dại , của chúng mầy , bây giờ thấy thầy , đi tùm lum hết.

HD Milpitas , đừng chưởi người ta, tồi bại , như chúng mầy nha , mầy với con THOA PHAN , cùng một khuôn > đổ thẹp , và vú màu hồng , tụi chúng mầy chưỡi , biết bao nhiêu năm rồi ! chưỡi , chưỡi , chưỡi . người ở VN rồi mang cái mặt vào ! VN

cùng mái gia đình , đống kịch , mà vũ, và chưởi ! nơi chúng mầy.

THOA PHAN , hôm qua mầy đi, BÚ SỬA mà có 2 bài, từ hồi 4 giờ sáng, cho tới 1:pm chiều, rồi trở lợi , từ hồi 1: P.M viết được 2 bài nửa , cho tới 7 giờ P.M. ! hhhhiiiiiiiiii

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm