Poem logo
Poem logo

lọc già

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Lo?c gi`a.

Doa?n truo`ng ai tra´nh duo?c dau
Tuo?i gia` nhan nho´, qua ca`u ca?m thong
Don coi con cha´u be`nh bo`ng.
Nhung lo`ng luon co´ ti`nh ho`ng di theo

Tuo?i gi`a ca?nh de~ cheo leo
Se~ don, se~ chie´c, se~ teo bo´t pha`n
Xa da`n ba?n hu~u nguo`i than.
Nguo`i quen than ca?n cu~ng da`n tra´nh xa

Mu`i, nhan, vuo´ng ba?n thoi ma`!
Cha´p nha?n, nhi?n nha~n se~ qua! mi?m cuo`i.
Gi`a nhung va~n giu~ ne´t tuoi
Bie´t nhi`n se~ tha´y phu´c Tro`i trao ban

Nhi`n xem quanh ca? the´ gian
Chua gi`a phan nu?a, da~ tan qua ro`i
Ta di tro?n ca? ngo?n do`i
Non xanh tuoi ma´t, cuo´i do`i vi vu

Xuan ha? ro`i to´i chie`u Thu.
Tro`i cho ta duo?c chu du kha´p mie`n
Bay gio` co`n co~i cao thien
Tie´p tu?c tie´n to´i nho` quye`n on tren...

Than ta nguye?n ma~i da´p de`n
Ton tho` Thuo?ng de´ , cha?ng quen bao gio`....

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm