Poem logo
Poem logo

tỏ chuc "bua com tinh thuong"

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
To? chu´c “Bua~ com Ti`nh thuong”.

Bu~a com ti`nh thuong tuye?t vo`i
Bao nguo`i cu`ng to´i ho?p lo`i gia on
Tai nghe tha´nh tho´t tie´ng do`n
Mu`ng vui cuo`i ha´t, cao hon mam da`y

Chung tay go´p su´c du?ng xay
Du? de? xoa di?u than ga`y ye´u dau
Giu´p nguo`i truo´c, du´c ve` sau
Chu´ng ta ho?p la?i chia nhau nghi~a ti`nh

Dan Vie?t nghi~a cu? de?p xinh
Ba` con ho?p su´c, chu´ng mi`nh go´p cong
Ti`nh na`y lai la´ng nhu song
Trao ve` que me?, nguo`i trong ke? cho`

Qua` ve` nhu thoa? uo´c mo
Gia?i bao be´ ta´c dang cho` ho`ng an
Giu´p nguo`i dau do´n dang ca`n
Nguo`i gia` don chie´c, ti`nh than a´m lo`ng

Chu´ng ta he´t tha?y de`u mong
Ca`u cho dan Vie?t vui trong co` va`ng
Toa`n dan sung suo´ng ca vang
Xua di gia?c co?ng xo´m la`ng an vui....

Nho´ de´n que huong: bo´t,xe?n, de`
Lo`ng da´ng ,qua?n dau, duo?c vuo´t ve
Thang tra`m , la?n ngu?p gian nan qu´a
Khong ma´i, khong nha`, co´ cho~ che...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm