Poem logo
Poem logo

em va anh

EM VA ANH

Ti`nh mi`nh chi? de´n day thoi
Bo?i anh ma~i nho´ mo?t tho`i ben ai
Ti`nh mi`nh cu´ the´ chia hai
Tra? anh ve` vo´i ti`nh ai … anh cho`.

Vi` em mang qua? tim kho`
Khi yeu chi? bie´t chi? mo ve` nguo`i
Em di gom he´t nu? cuo`i
Dem ve` suo?i a´m cho nguo`i em thuong.

Va?y ma` …
Da~u buo´c chung duo`ng
Em … xa va?n da?m
Nguoi xa... la?i ga`n


Gio … em nuo´t le? tra`o dang
Ra di mong chu´t nho´ pha`n ve` em
Khi na`o bo´ng ru~ ma`ng dem
Ho?i anh co´ nho´ em de`m ben em ?

==========
Ti`nh mi`nh nay no´i chia xa
Bo?i anh ba?n nho´ … nguo`i ta … thu?a na`o.
Da~u em dem he´t ti`nh trao
Cu~ng khong ba`ng duo?c … vi` sao ho~i nguo`i ?

Tran Thi Thao Van

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm