Poem logo
Poem logo

(lien khúc vui) trọm tình

Tac gia: Le Canh Tien
Lien khu´c vui
TRO?M TI`NH

No´ da~ tu`ng choi du? mo?i tro`
Ua du`a so´ pha?n cu?a tro`i cho
Nha` sau bo?n ga´i va`o dem xi?n
Ngo~ ca?nh bay trai be? kho´a mo`
Vo?ng giu~a canh truo`ng am cho´ su?a
Vang tu` ne?o va´ng gio?ng nguo`i ho
Buo`n con no´ng gia?n ba` kia chu?i
Lu~ tro?m ti`nh dang chie´m bo?n lo` ...

Lu~ tro?m ti`nh dang chie´m bo?n lo`
Co na`ng hi´ hu?ng go?i lo`i to
Va`o dem gio´ la?ng tha`ng cau thu?
Cuo´i buo?i tro`i em ga~ la?n mo`
Ca?n ca?nh chong de`n banh ha´ng ga~i
Xa bo` nho´m lu?a va?ch ha`u ho
Ma`n suong to´i mi?t tra`n qua ngo~
Ca? bo?n ba`y muu ti´nh do~ tro` ...

Ca? bo?n ba`y muu ti´nh do~ tro`
Quanh vuo`n va´ng la?ng ca?nh buo`n xo
Tro`i khuya gio´ nha?t tha`ng chui he?m
Ngo~ qua?nh mu` giang a? nga´ng gio`
Ma´y ga~ bung ca`ng mong cha?m lu?a
Muoi ba` che´o ca?ng do?i vu`i tro
Cu`ng nhau tho?a da? na`o lo la´ng
Du´a va~n co`n dang... ke? tha?p tho`...

Du´a va~n co`n dang... ke? tha?p tho`
Manh do`i nu?a sa?c co´ gi` lo
Tha`ng kia vo? bo? ti`m san le´t
A? no? cho`ng che kie´m ba~i bo`
Cha?ng nghi~a dau ca`n cau xa´u bu?ng
Khong ti`nh kho?i so? tie´ng da`y mo
Duo`ng an thoa?i ma´i ma`n chung du?ng
Cu~ng suo´ng co`n hon pha?i he?n ho` ./.

Le Canh Tien 13/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm