Poem logo
Poem logo

bất hòa ý

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ
“VĂN KHÔNG VÕ LÀ VĂN NHU NHƯỢC
VÕ KHÔNG VĂN LÀ VÕ BẠO TÀN”
( Tung hoành trục khoán )
BẤT HÒA Ý
(Bài họa)
VĂN ngữ luôn mài nổi tiếng lan
KHÔNG ôn nhác luyện sẻ mau tàn
VÕ chùn trước trận nhanh rời nát
LÀ để cơ đồ chóng rã tan
VĂN nghĩa bê tha người mất lực
NHU mì quá độ hóa ra gàn
NHƯỢC là văn võ không cùng ý
VÕ MẤT VĂN LÀ VÕ BẠO TÀN
Nguyễn Thái Cơ 17/1/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm