Poem logo
Poem logo

tam sụ chàng chau 3

Tac gia: CHAU PHA LI LA
Anh yeu em no`ng na`n tu`ng hoi tho?
Da?m da` vi ?ngo?t cu?a doi moi
Ba`ng tra´i tim trinh nguyen
Ba`ng the? xa´c tinh khoi
Mo?t cuo?c do`i nguyen ve?n
Nguye?n cu`ng em di he´t doa?n duo`ng tra`n
Du` gian lao va´t va?
Du` ba~o to´ phong ba
Ta ben nhau tro?n kie´p
Co`n em anh khong bie´t???
Trong tim em anh la` nguo`i thu´ ma´y???
Ma` trong do`i em da~ tu`ng no´i yeu
Anh la` nguo`i thu´ ma´y???
Buo´c qua cuo?c do`i the? xa´c cu?a em ???
Du` anh bie´t no´ la`m em buo`n la´m
Du` anh bie´t anh cu~ng ra´t dau lo`ng
Nhung cau ho?i va~n la` cau ho?i
Ma` ma~i ma~i se~ khong co´ cau tra? lo`i!!!!!!
Anh tu? nhu? vo´i lo`ng mi`nh nhu the´
De? yeu em de´n he´t cuo?c do`i

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm