Poem logo
Poem logo

ngam..

Tac gia: Tuan Nguyen
Cuo?c do`i na`y la` nhu~ng chuye´n di
Va`i ga lo´n nhung muon va`n ga nho?
Co´ nhu~ng cho´n de´n ro`i ma` dau to?
Nhung co´ noi ta ma~i muo´n quay ve`
Kho´i lam chie`u che phu? ma´i tranh que
Noi khu´c ruo?t me? sinh chon o? do´
Con song lo´n ba´t nguo`n tu` suo´i nho?
Da~u tram nam ha?t nuo´c cu~ng ve` nguo`n...

Cuo?c do`i na`y la` nhu~ng gia´c mo
Mo tuong lai va` mo ve` qua´ khu´
Du`ng huye~n hoa?c cu~ng du`ng nen om giu~
Ha~y cho?n cho mi`nh mo?t gia´c mo xanh
Yeu tha nhan, yeu gia´c ngu~ yen la`nh
Yeu ta´t ca? nhu~ng ma?nh do`i co cu?c
Go´p sa?ch san si chon va`o ky´ u´c
Ha?nh phu´c se~ co`n, khi buong bo? hu khong...
Tua´n Nguye~n

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm