Poem logo
Poem logo

mai kia

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Mai

Ro`i mai da´t se~ thom huong
Tra? la?i tra`n the´ va´n vuong bu?i tra`n
Qua di la?c thu´ the´ nhan
De? la?i con cha´u tie´p pha`n du?ng xay

Gio` na`y mi`nh va~n co`n day
Nga`y mai co`n co´ than ga`y na`y chang?
Hom nay va~n nga´m chi? ha`ng
Va~n om va~n da?o no´i nang vui va`y

Bao gio` nga`y he´t dem da`y
Tro`i cay da´t a´m,ta day xuo´ng na`m
Huo?ng lo`i da~ bie´t bao nam
Ta? on Thuo?ng De´ bo´n cham do`i mi`nh

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm