Poem logo
Poem logo

đại nhật như lai

Tác giả: Nguyễn Tâm
Pháp thân áng sáng diệu kì
Hào quang biến chiếu ai bì Như Lai
Mặt trời soi rọi ngày mai
Vầng dương đại tỏ hình hài Thánh Tôn

Kim Cương kinh tạng pháp môn
Ngăn ngừa ngũ uẩn dập dồn trong thân
Trung Đài Bát Diệp Viên phân
Nhụy sen vàng sắc là thân của Ngài

Từ bi là gốc nối dài
Trí tâm viên mãn miệt mài đường tu
Nơi nào cảnh tối âm u
Đại Nhật cùng khắp cho dù đêm thâu

Diệt trừ bóng tối thậm sâu
Trí tuệ pháp giới trên đầu chúng sanh
Kiếp người thân xác mỏng manh
Có sự chứng ngộ liền thành Phật ngay

Phật Kinh Tông Chỉ thật hay
Nhập Chân Ngôn Trụ giải bày nội dung
Bao nhiêu oan trái nhớ nhung
Trì Minh Cấm Giới tận cùng diễn ra

Mật Ấn hay Mạn Trà La
Trì tụng Pháp Tắc thấy mà vô biên
Tâm kinh ấy thế tự nhiên
Phước trời gia hộ thẳng miền lạc ban

Danh ngài ức kiếp còn vang
Chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn đâu xa
Niệm ngài Tỳ Lô Giá Na
Như Lai Đại Nhật chính là Thế Tôn !

08 - 27 - 2011

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm