Poem logo
Poem logo

ánh chièu

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
A´nh chie`u
Hom nay nha?t a´nh chie`u va`ng
Dem ve` Facebook cho na`ng ngam tho
Va`n tho chie`u, gio´ mo?ng mo.
Na´ng di thong tha?, bo pho` to´c anh

Da~u he` tha´m la´ ma`u xanh
Doi chan da~ mo?i, mi`nh da`nh nghi? ngoi
Em du?a, mi`nh tha´y tha?nh thoi
De? cho ta bie´t trong do`i ca`n nhau

Do`i nguo`i co´ truo´c co´ sau
Sa´ng trua tuoi tre?,chie`u lau xuo´ng ma`u
Nga~m do`i ti`nh nghi~a an sau
Tram nam bie´t co´,tro?n cau “An ti`nh”

Bay gio`,va~n hai du´a mi`nh
Va~n may ,va~n gi´o, va~n ti`nh nhu ai
Va~n ba`i va~n ba?c lai rai
Tham con cu`ng cha´u,va~n hai du´a mi`nh
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm