Poem logo
Poem logo

bán mình cho giặc bắc phương.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Bán Mình cho giặc bắc phương.

Người đàn bà tên là tiền tài
Người đàn bà tâm là gian ngoa
Đang gang tay móc lấy con mình...
Đem dâng cho tàu...Đem bán đứa con...

Nước Việt tôi có cuả riêng ai?
Đất Việt tôi bốn ngàn năm trải dài
Ôi! Nhiều đau đớn, nhiều điều trái ngang....
Sao giờ đây lại có quy hàng???...

Người đàn bà, tước hiệu “kim ngân”
Ăn phải chi? Mà óc độn đần
Đem con mình mà dâng bán hết
Hỏi được chi...Có lợi chi???

Dân việt tôi sao mãi lụy qùy?
Dân việt tôi sao mãi chịu tùy cộng nô?
Ở ngoài kia Thế giới điểm tô
Mà dân Việt sao lại lăn vô vũng lầy.

Người đàn bà, có phải mẹ dân?
Người đàn bà qủy dữ hay Hung thần??
Đưa dân mình vào chốn đoạ đày
Đưa dân mình cho chúng phanh thây...

Đừng bào chữa! Ai suy nghĩ cũng dạn dày
Đừng phân tích! Ai cũng cùng dưới mây..
Lý luận kẻ thù, mưu ma tính kế
Lừa lọc thôi!... Lưà phỉnh thôi...

Người đàn bà đâu có ngu ngây
Sao đành tâm giết chết đọa đầy
Sao đành tâm bán xác thân gầy...
Chúng tội chi??? Chúng tội chi???

Vân đồn xin đừng là mồ chôn
Vân phong, Phú Quốc giữ hồn người dân
Xin kính lời kêu khẩn hết Quần Thần
Đứng lên quật khởi vì Dân Việt mình....

Người đàn bà gian tà phản trắc
Đang bán Mình cho giặc bắc phương..
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm