Poem logo
Poem logo

bó xua

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Bo´ xua

Bo´ xua va´t va? tram duo`ng
So´m khuya la`m vie?c ,doa?n truo`ng gian nan
Nho` duo?c su´c khoe? tro`i ban
Na´ng mua khong nga?i , gian nan khong so`n.

Nho` va?y con da~ mang on
De? trong tho phu´, tie´ng do`n hom nay.
Do`ng do`i co´ ti?nh co´ say
Xin Bo´ thuong ca?m nhu~ng nga`y duong gian

Chu´ng con xin Chu´a thuong ban
Cha´u con ho`a ho?p, tie´ng da`n an vui!!
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm