Poem logo
Poem logo

tièn roi.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Tie`n roi.
Vung tie`n ra thien ha? ton vinh la´m
Khong vung tie`n
Ma` ngay tha?ng
Ai khinh?
Vung tie`n, ke? de´n choi mong lo?i du?ng
Khong vung tie`n ma` to´t bu?ng
Ai lo?i du?ng ai?
Tie`n nguo`i khong de~ tieu xa`i
Tie`n ta nhie`u it, khong ai so bi`
Duo`ng ta , ta cu´ buo´c di
Da~u cho do`i co´ no´i gi`!...
Cu´ de? ca?nh tai...
Ta di! duo`ng va~n co`n da`i,
Chi? ca`n vui ve? vo´i ai ben mi`nh
A dua tranh ca~i: Buo`n ti`nh
La?ng la?ng se~ tha´y anh minh cao vo`i
Ta di ne´m tra?i mu`i do`i
Nam chau bo´n be?, mo?i noi da~ tu`ng
Hom nay co`n du´ng la` mu`ng
Nga`y mai co´ te´!
Xin du`ng nga?c nhien...
Da~u cho trong tu´i it tie`n..
Nhung nhie`u thi vi? mo?i mie`n the´ gian
Tam vui gia ca?nh la?c an
Anh em con cha´u chung ba`n mo´i vui....
Tie`n roi!
Thi` ma?c tie`n roi..
Co`n ta ha~y vu~ng, vui choi nha` mi`nh...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm