Poem logo
Poem logo

ta chảng chung duòng.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Ta cha?ng chung duo`ng.

Xin lo~i nhe´! Tuy cha?ng muo´n ca´ch xa
Nhung hai ta cha?ng nhi`n cu`ng huo´ng
La` ga`n gu~i nhung cha?ng chung duo`ng
Thoi ta da`nh! Mo~i nguo`i di mo~i nga?
Buong ro`i, gia`ng ke´o ma~i me?t nhau
Ta ngoa?nh, tra´nh cho nhau nie`m dau
Xin lo~i nhe´!
The´ gian, gian the´ ti`nh thuo`ng
Duo`ng tra`n xuoi nguo?c tha?ng duo`ng ta di...
Ca?nh ben ho? no´i nhu~ng gi`
Du`ng vo?i sao xuye´n lo~ di le?ch duo`ng
Hy vo?ng...
Duo`ng mi`nh di, it tai uong
Nhie`u may, gi´o ma´t...
It luong, nhie`u ti`nh
Ca?nh ta la` mi`nh vo´i mi`nh...
Khong ich ky?, lo`ng mo´i trung chinh
Ca?nh nguo`i thoi ke? ai ri`nh ma?c ai
Cuo´i duo`ng xin ha´t mo?t ba`i
Buong cho ra?nh no? luye´n hoa`i la`m chi...
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm