Poem logo
Poem logo

khóc cười

Tác giả: Thiên Lý
KHÓC CƯỜI

Ta viết bài thơ chữ KHÓC CƯỜI
Cho người khi đọc chút nghĩ suy
Thói đời thay đổi. ..câu đen trắng
Chợt đến chợt đi chẳng bận gì

Cười người xem nhẹ nghĩa tào khang
Ong bướm, trăng hoa sống vội vàng
Thề hẹn... xem như làn gió thoảng
Xế chiều bóng tối buồn mênh mang

Cười người quên mất bạn tri âm...
Hiền triết từ xưa đã dạy rằng
Năm chữ nghĩa, nhân, lễ, trí, tín
Giữ mình không thẹn với lương tâm

Ta KHÓC cho người tựa ánh trăng
Thủy chung son sắc mấy ai bằng
Một lời đã hứa xem như núi
Như Cuội ôm đa giữ cung Hằng

Ta khóc cho người mãi vấn vương
"Bát cơm phiếu mẫu" mấy ai tường ? (1)
Ngàn năm sử sách còn lưu mãi
Hàn Tín tên người ...đẹp tấm gương (2)

Ta khóc thương cho kẻ giật dành
Lao tâm khổ trí để đạt...thành. ..
Lọc lừa, mê hoặc...đầy mưu kế...
Kết cuộc đường về cũng. ...vắng tanh

Trời đất vô thường. ...lắm khổ đau
Cái TÂM xin chớ để hoen màu
Trăng thề muôn kiếp còn soi bóng
Thương quá lươn kia mãi lấm đầu

Chú thích
1. Bát cơm Phiếu mẫu. Hàn Tín khi xưa đói khổ phải đi câu cá kiếm sống qua ngày...những lúc đói khó nhờ người đàn bà giặt đồ thuê chia xẻ cho những bát cơm. Hàn Tín mới nói rằng khi vinh hiển sẽ báo đáp.
Bà ta nói thấy người đói khổ chia xẻ miếng cơm giọt nước mong gì báo đáp.
Sau khi theo Lưu Bang khởi nghĩa với tài lỗi lạc ông đã giúp Lưu Bang toàn thắng. Vinh hoa phú quý, nhớ lại ân xưa ông liền đem đến biếu bà MỘT BÁT VÀNG đáp lại ơn xưa...

2. Hàn Tín. Khi đói khó phải câu cá ra chợ ngồi bán có tên bán thịt lợn nói rằng "mày là nam nhi kẻ cầm gươm mà ra bán cá còn ăn nhờ cơm của một bà già...có giỏi thì giết tao nếu không hãy chui qua hán tao. Hàn Tín vì còn mang môt hoài bão... liền ẩn nhẫn cắp gươm chui qua hán tên bán thịt lợn...

Sau khi theo Lưu Bang khởi nghĩa vừa là quân sư vừa tài quân sự binh thư lỗi lạc ông đã giúp Lưu Bang làm nên cơ nghiệp nhà Hán trị vì suốt bốn trăm năm.

Thiên Lý
9/6/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm