Poem logo
Poem logo

giac mien truong

Tac gia: Bui Nguyen Phong
GIA´C MIEN TRUO`NG
Anh ngu? say ro`i ben ngu?c em.
Sao khuya la? ta? ru?ng ben the`m.
Duo`ng nhu dem a´y mu`a di vo?i.
Hoa la? loi cuo`i rung bo´ng dem.

Anh ngu?... Moi nga?m ho` khuy a´o.
Trang da´t va`ng len thi?t da nga`.
Co`n nguyen hoi huo´m mu`a giong ba~o
vu`i da?p toi bo`i mo?t ca´nh hoa.

Anh ngu?... Vuo`n khuya nghe la´ ru?ng.
Luo´t thuo´t mu`a di trong dem suong .
Dem mo tie´ng con tru`ng re`n ri~
Ca´c loa`i hoa ta´u khu´c nghe thuo`ng.

Anh ngu? da`u quay ve` huo´ng nu´i.
Chan duo~i da`i da?p so´ng tru`ng khoi.
Gio´ ri´t ngang lung lo`i an a´i.
Co Tien nga~ ngo´n vo´i may tro`i.

Anh ngu? da`u bu` ben to´c ro´i.
Moi tham lam phai nha?t ma´ da`o.
Thien duo`ng tra´ng lo´a xa vo`i vo?i.
Tra´i yeu thuong tha´m da~m ngo?t nga`o.

Anh ngu? trang tro`n len va`o mo?ng.
Lu~ng thu~ng mu`a di nga?p a´nh sao

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm