Poem logo
Poem logo

cuộc rượu chưa tàn

Tác giả: Như Thị Lê Đăng
CUỘC RƯỢU CHƯA TÀN
Cuốn lọn rơm vàng ta quay mình lại
Tựa bên nhau cùng nâng chén nông bần
Uống vô tư mắc chi đời mà phải…
Dẫu biết đông về khóac áo cơ hàn

Chén rượu đây mồ hôi chan nước mắt
Uống dưỡng mầm nứt giữa lối cày bừa
Để nghe bước thiên di thời mở cõi
Kính chén này xin bẩm với người xưa

Rượu bên mương không ký kết phân bua
Không nhuộm lưỡi thị phi vung lả tả
Màn trời chiếu rạ không chén lọc lừa
Nên cùng nhau nâng cười cho hả dạ

Múc chén nữa cạn đi ơi thủ túc
Đệ huynh chan chứa thau rượu được mùa
Cọng cải dưa môn nuôi chữ nhẫn nhục
Đạm bạc đưa đường nên chẳng hơn thua

Nốc cạn hết anh em mình áo vải
Đôi khi lầm đường chất phác thành ngu
Chừ ngồi đây cạn thau xin hối cải
Rượu chay ngất ngưởng buông bỏ hận thù

Uống giữa đồng nghêu ngao vài khúc nhạc
Mặc kệ đời tráo trở hoặc gian tham
Nghễu nghện ca ngâm giữa trời bát ngát
Vỗ thau mà hát cuộc rượu chưa tàn!
Như Thị

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm